Kompens.eksp. (zdjęcie/film)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Zwykle ekspozycja ustawiana jest automatycznie (automatyczne ustawianie ekspozycji). W oparciu o wartość ekspozycji ustawionej przez funkcję automatycznej ekspozycji możesz rozjaśnić lub przyciemnić cały obraz, jeśli przesuniesz wskaźnik funkcji [Kompens.eksp.] odpowiednio w stronę plusa lub w stronę minusa (kompensacja ekspozycji).

 1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Kompens. eksp.][Kompens.eksp.] → odpowiednie ustawienie.

  strona + (prześwietlenie):
  Obrazy są rozjaśniane.

  strona - (niedoświetlenie):
  Obrazy są przyciemniane.

  • Domyślnie funkcja [Kompens.eksp.] jest przypisana do pokrętła tylnego R. Kompensację ekspozycji można również ustawić, odblokowując i obracając pokrętło tylne R. Naciśnięcie przycisku blokady pośrodku powoduje przełączenie pokrętła tylnego R między stanem zablokowanym a odblokowanym. Pokrętło jest odblokowane, gdy przycisk blokady wystaje i widoczna jest biała linia.
  • Wartość kompensacji ekspozycji można wybrać z zakresu od -5,0 EV do +5,0 EV.
  • Ustawioną wartość kompensacji ekspozycji można sprawdzić na ekranie rejestrowania obrazu.

   Monitor

   Przykład wartości kompensacji ekspozycji podawanej na ekranie

   Wizjer

   Przykład wartości kompensacji ekspozycji podawanej w wizjerze

Wskazówka

 • Podczas rejestrowania obrazu na ekranie widoczna jest tylko wartość z przedziału od -3,0 EV do +3,0 EV z odpowiadającą jej jasnością obrazu. Ustawienie wartości kompensacji ekspozycji spoza podanego zakresu nie powoduje zmian jasności obrazu na ekranie, ale wartość ta znajdzie odzwierciedlenie na zarejestrowanym obrazie.
 • W przypadku filmów, wartość kompensacji ekspozycji można ustawić w zakresie od -2,0 EV do +2,0 EV.

Uwaga

 • Kompensacji ekspozycji nie można przeprowadzić w poniższych trybach rejestrowania obrazu:
  • [Inteligentna auto]
 • Korzystając z funkcji [Ekspozycji ręcznej], kompensację ekspozycji można przeprowadzić tylko wtedy, gdy w pozycji [ISO] jest ustawiona opcja [ISO AUTO].
 • Jeżeli obiekt jest fotografowany w bardzo jasnym lub bardzo ciemnym otoczeniu lub gdy używasz lampy błyskowej, efekt może nie być zadowalający.