Zarej. ust. fot. z l. bł.

zdjęcie

Czas otwarcia migawki i czułość ISO podczas rejestrowania obrazu z lampą błyskową są przechowywane oddzielnie od ustawień, gdy lampa błyskowa nie jest używana. Aparat ustala, czy lampa błyskowa jest włączona, czy nie, i automatycznie przełącza się między ustawieniami.
Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wersji 1.10 lub nowszej.

  1. MENU → (Ekspozycja/Kolor) → [Lampa błysk.][Zarej. ust. fot. z l. bł.].
  2. Wybierz opcję do ustawienia w przypadku fotografowania z lampą błyskową, po czym naciśnij środkową część pokrętła sterowania, aby wybrać żądane ustawienie.
  3. Dodaj zaznaczenia przy pozycjach, które chcesz przywołać podczas fotografowania z użyciem lampy błyskowej, a następnie wybierz [OK].
    Ustawienie zostanie zapisane.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Zakres szyb. mig.:
Ustawianie wartości [Min.][Maks.] czasu otwarcia migawki podczas fotografowania z lampą błyskową. Jeśli wybierzesz [Szybkość synch.], maksymalny czas otwarcia migawki, który można synchronizować, zostanie ustawiony automatycznie.
To ustawienie jest dostępne przy ustawionym trybie fotografowania P lub A.
ISO:
Ustawianie czułości ISO w przypadku fotografowania z lampą błyskową.
To ustawienie jest dostępne przy ustawionym trybie fotografowania P, A, S lub M.

Wskazówka

  • Można zmieniać te ustawienia nawet wtedy, gdy lampa błyskowa nie jest podłączona.
  • Szczegółowe informacje na temat lamp błyskowych zgodnych z tą funkcją można znaleźć na poniższej stronie wsparcia.

    https://www.sony.net/dics/7m4/