Łącz.pod.WYŁ.zas. (smartfon)

Ustawianie, czy połączenia Bluetooth ze smartfonu mają być przyjmowane, gdy aparat jest wyłączony, czy też nie. Gdy w pozycji [Łącz.pod.WYŁ.zas.] ustawiono opcję [WŁ.], można przeglądać obrazy na karcie pamięci aparatu i przesyłać obrazy z aparatu do smartfonu, używając smartfonu.

 1. MENU (Sieć) → [Łąc./Zd.ste.PC][Łącz.pod.WYŁ.zas.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ. :
Akceptowanie połączeń Bluetooth ze smartfonu, gdy aparat jest wyłączony.
Poziom naładowania akumulatora stopniowo zmniejsza się, gdy aparat jest wyłączony. Jeżeli nie chcesz używać funkcji [Łącz.pod.WYŁ.zas.], wyłącz ją.
WYŁ. :
Połączenia Bluetooth ze smartfonu, nie będą akceptowane, gdy aparat jest wyłączony.


Sposób przeglądania/przesyłania obrazów na smartfonie

Aby sparować aparat ze smartfonem, należy wcześniej zapoznać się z częścią zatytułowaną „Parowanie aparatu ze smartfonem (Poł. ze smartfonem) ”.


 1. Ustaw [Łącz.pod.WYŁ.zas.] na [WŁ.].
 2. Wyłącz aparat.
 3. Uruchom aplikację Creators’ App na smartfonie.
 4. W smartfonie wybierz opcję [View and Import].
  • Obrazy zapisane na karcie pamięci aparatu można przeglądać i są gotowe do przesłania.

Uwaga

 • Jeśli smartfon nie będzie używany przez jakiś czas, połączenie Bluetooth przestanie być aktywne. Wybierz ponownie [View and Import] na smartfonie.
 • Gdy aparat jest włączony, przełączy się do ekranu rejestrowania obrazów, a połączenie ze smartfonem zostanie zakończone.
 • W przypadku anulowania parowania między aparatem a smartfonem lub niepowodzenia tej operacji, w pozycji [Łącz.pod.WYŁ.zas.] zostanie ustawiona wartość [WYŁ.].
 • Jeżeli funkcja ta nie działa prawidłowo, sprawdź poniższe uwagi i spróbuj ponownie przeprowadzić parowanie.
  • Sprawdź, czy aparat nie jest podłączony do żadnego innego urządzenia lub jest podłączony tylko do jednego urządzenia za pomocą komunikacji Bluetooth. (Do aparatu można podłączyć jednocześnie maksymalnie 2 urządzenia).
  • Sprawdź, czy w przypadku aparatu w pozycji [Tryb samolotowy] jest ustawiony tryb [WYŁ.].
  • Jeśli funkcja ta nie działa prawidłowo nawet po wykonaniu powyższych czynności, usuń w aparacie informacje o parowaniu podłączanego urządzenia, używając polecenia [Zarz. sparow. urząd.].