Wyświetlanie informacji o połączeniu z chmurą (Informac. o chmurze)

Wyświetlanie informacji o aparacie, koncie powiązanym z usługą Creators’ Cloud oraz o połączeniu z chmurą.

Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wersji 3.00 lub nowszej.

Uwaga

  • Należy pamiętać, że funkcja ta może być dostępna tylko w pewnych krajach lub regionach.
    Informacje na temat krajów/regionów, w których usługa jest obsługiwana, znajdują w poniższej witrynie internetowej.
    https://www.sony.net/cc/
  1. MENU(Sieć) → [Creators' Cloud][Informac. o chmurze].

Szczegóły dotyczące wyświetlanych informacji

Informac. o koncie:
Wyświetlenie informacji szczegółowych o powiązanym koncie po wybraniu opcji [Szczegóły]. Wybranie polecenia [Usuń inform. o koncie] na wyświetlonym ekranie spowoduje usunięcie informacji o koncie z aparatu.
Po usunięciu informacji o koncie w usłudze Creators’ Cloud z aparatu należy pamiętać także o usunięciu informacji o aparacie z usługi Creators’ Cloud.
Informac. o błędzie:
Wyświetlenie informacji szczegółowych o błędzie po wystąpieniu błędu połączenia sieciowego.
SSID:
Zostanie wyświetlony identyfikator SSID podłączonego punktu dostępowego.