Ustawienia USB LUN

Zwiększa kompatybilność, ograniczając funkcje połączenia USB.

  1. MENU (Ustawienia) → [USB][Ustawienia USB LUN] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Wiele:
Zwykle używaj opcji [Wiele].
Jeden:
Ustaw w pozycji [Ustawienia USB LUN] opcję [Jeden] tylko w przypadku problemów z nawiązaniem połączenia.