Typ kontroli Eksp.

film, zwolnione i szybkie tempo

Po ustawieniu pokrętła trybu w pozycji P/A/S/M można wybrać metodę ustawiania ekspozycji (czas otwarcia migawki, przysłona i czułość ISO) podczas filmowania. [Tryb P/A/S/M] pozwala wybrać tryb ekspozycji za pomocą ustawień P/A/S/M na pokrętle trybu. Przy ustawieniu [Tryb elast. Eksp.] można przełączać się pomiędzy automatycznymi i ręcznymi ustawieniami w przypadku wartości przysłony, czasu otwarcia migawki i czułości ISO, tak samo jak w układzie kontroli ekspozycji profesjonalnego aparatu.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Tryb fotografow.][Typ kontroli Eksp.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Tryb P/A/S/M:
Wybór odpowiedniego trybu ekspozycji spośród [Program Auto], [Priorytet przysłony], [Priorytet migawki] i [Ekspozycji ręcznej].
Tryb elast. Eksp.:
Automatyczne ustawianie wartości przysłony, czasu otwarcia migawki i czułości ISO (Automatyczne) lub ręczne (Ręczny).
Można przełączać się pomiędzy ustawieniami automatycznymi i ręcznymi, używając przydzielonego przycisku ustawień własnych lub zmieniając wartość przysłony, czas otwarcia migawki i czułość ISO przez obrót pokrętła przedniego, pokrętła tylnego L, pokrętła tylnego R i pokrętła sterowania.

Uwaga

  • Nawet jeśli w pozycji [Tryb elast. Eksp.] jest ustawiona opcja [Typ kontroli Eksp.], w przypadku rejestrowania filmu naciśnięciem przycisku MOVIE (film) w trybie fotografowania, film ten zostanie zarejestrowany w trybie ekspozycji wybranym za pomocą pokrętła trybu.