Tworzenie konta w usłudze Creators’ Cloud i powiązanie aparatu z tym kontem (Połączenie z chmurą)

Utwórz konto w usłudze chmurowej Creators’ Cloud i powiąż aparat z tym kontem za pomocą aplikacji Creators’ App na smartfonie.

Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wersji 3.00 lub nowszej.

Uwaga

 • Należy pamiętać, że funkcja ta może być dostępna tylko w pewnych krajach lub regionach.
  Informacje na temat krajów/regionów, w których usługa jest obsługiwana, znajdują w poniższej witrynie internetowej.
  https://www.sony.net/cc/

Ikona smartfona: Operacje wykonywane z poziomu smartfona

Ikona aparatu: Operacje wykonywane z poziomu aparatu

Przygotowania

 1. Ikona smartfona Utwórz konto w usłudze Creators’ Cloud.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji Creators’ App na smartfonie, aby utworzyć konto w usłudze Creators’ Cloud.

 2. Ikona aparatu Ikona smartfona Sparuj aparat ze smartfonem.

  Instrukcje szczegółowe znajdują się w części zatytułowanej „Parowanie aparatu ze smartfonem (Poł. ze smartfonem) ”.

 3. Ikona aparatu W pozycjach [Podłącz Wi-Fi] i [Funkcja Bluetooth] w aparacie ustaw [WŁ.].

Powiązanie aparatu z kontem

 1. Ikona aparatu Ustaw aparat w trybie rejestrowania obrazów.

 2. Ikona smartfona Uruchom na smartfonie aplikację Creators’ App, a następnie otwórz ekran [Aparaty].

 3. Ikona smartfona Wybierz przycisk [Ustawienia aparatu].

 4. Ikona smartfona Wybierz [Funkcja chmury], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć konfigurację.

 5. Ikona smartfona Po zarejestrowaniu punktu dostępowego wybierz punkt dostępowy i wprowadź hasło, a następnie wybierz [OK].

  Ustawienia punktu dostępowego (identyfikator SSID i hasło) zostaną wczytane do aparatu.

  • Jeżeli punkt dostępowy, który ma być używany, jest już zarejestrowany w aparacie, wybierz [Pomiń] i przejdź do punktu 6.
 6. Ikona smartfona Wybierz [Rozpocznij łączenie] na ekranie smartfona.

  • Aparat i konto zostaną powiązane. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby skonfigurować ustawienia przekazywania obrazów.
  • Aparat może nie zostać powiązany z kontem, jeżeli informacje o koncie są już w aparacie lub w usłudze Creators’ Cloud. Usuń informacje o koncie i o aparacie przed powiązaniem aparatu z tym kontem.

Uwaga

 • Aparat może nie zostać prawidłowo powiązany z kontem, jeśli procedura zostanie anulowana lub jeśli podczas procedury nastąpi wyłączenie aparatu, wystąpi błądu sieciowy itp. W takim przypadku sprawdź, czy informacje o koncie w aparacie lub informacje o aparacie w usłudze Creators’ Cloud są prawidłowe. Jeśli informacje te nie są prawidłowe, usuń je i ponownie powiąż aparat z kontem.
 • Powiązanie aparatu z kontem lub nawiązanie połączenia z usługą Creators’ Cloud może się nie powieść, jeśli ustawiona w aparacie godzina nie jest prawidłowa. Sprawdź, czy ustawiona godzina jest prawidłowa.


Podłączanie aparatu do usługi Creators’ Cloud

 1. Ikona aparatu MENU (Sieć) → [Creators' Cloud][Połączenie z chmurą][WŁ.].


Aby przekazać obrazy z aparatu do usługi Creators’ Cloud

Gdy aparat jest powiązany z kontem w usłudze Creators’ Cloud i funkcja [Przesyłanie do Chmury] jest włączona w aplikacji Creators’ App, można połączyć się z serwerem i przekazywać obrazy, ustawiając w pozycji [Połączenie z chmurą] opcję [WŁ.].

Nowo zarejestrowane obrazy zostaną przekazane następnym razem po włączeniu aparatu i nawiązaniu połączenia z usługą Creators’ Cloud. Włącz aparat w momencie, kiedy chcesz przekazać obrazy.

Informacje szczegółowe można znaleźć na poniższej stronie wsparcia.
https://www.sony.net/ca/help/opr/

Aby anulować powiązanie aparatu z usługą Creators’ Cloud

Należy anulować powiązanie aparatu z kontem zarówno w aparacie, jak i w usłudze Creators’ Cloud.

Operacje wykonywane w aparacie:

 1. MENU (Sieć) → [Creators' Cloud][Informac. o chmurze].

 2. Wybierz [Szczegóły] w pozycji [Informac. o koncie].

 3. Wybierz [Usuń inform. o koncie].

 4. Sprawdź komunikat wyświetlany na ekranie i wybierz [OK].

  Informacje dotyczące konta zostaną usunięte z aparatu.

Operacje wykonywane za pomocą usługi Creators’ Cloud:

 1. Otwórz ekran [Aparaty] w aplikacji Creators’ App.

 2. Wybierz przycisk [Ustawienia aparatu].

 3. Wybierz [Funkcja chmury][Rozłącz łącze].

  Informacje dotyczące aparatu zostaną usunięte z konta.

Wskazówka

 • Można także wykonać następujące czynności na platformie Creators’ Cloud Web (https://www.sony.net/capp/).
  • Tworzenie konta w usłudze Creators’ Cloud
  • Usuwanie informacji o aparacie z usługi Creators’ Cloud