Ostrość ręczna

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

W przypadku trudności z uzyskaniem prawidłowej ostrości w trybie autofokusu, ostrość można ustawić ręcznie.

  1. MENU (Ostrość) → [AF/MF][Tryb ostrości][Ostrość ręczna].
  2. Przekręć pierścień ostrości, aby uzyskać właściwą ostrość.
    • Podczas fotografowania odległość ogniskowania można wyświetlić na ekranie przez obrócenie pierścienia ostrości.
      Przy zamocowanym adapterze obiektywu (sprzedawany oddzielnie) odległość ogniskowania nie jest wyświetlana.

Uwaga

  • W przypadku korzystania z wizjera, należy wyregulować poziom dioptrażu, aby uzyskać prawidłową ostrość w wizjerze.
  • Wyświetlaną odległość ostrości należy traktować jedynie orientacyjnie.