Ef. gładkiej skóry (zdjęcie/film)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Ustawianie efektu gładkiej skóry w funkcji Wykrywanie twarzy.

  1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Kolor/Ton][Ef. gładkiej skóry] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WYŁ.:
Funkcja [Ef. gładkiej skóry] nie będzie wykorzystywana.
WŁ.:
Funkcja [Ef. gładkiej skóry] będzie wykorzystywana. Poziom efektu można ustawić, naciskając prawą lub lewą stronę pokrętła sterowania. ([WŁ.: Wysoki]/[WŁ.: Średni]/[WŁ.: Niski])

Uwaga

  • Ustawienie [Ef. gładkiej skóry] jest niedostępne po wybraniu w pozycji [Format pliku] w sekcji [Ust. jakości obrazu] opcji [RAW].
  • Ustawienie [Ef. gładkiej skóry] nie jest dostępne w przypadku obrazów RAW, gdy w pozycji [Format pliku] w sekcji [Ust. jakości obrazu] ustawiono [RAW & JPEG] / [RAW & HEIF].
  • Ustawienie [Ef. gładkiej skóry] nie jest dostępne w przypadku korzystania z funkcji zoomu cyfrowego.