Mapa ostrości

film, zwolnione i szybkie tempo

Podczas nagrywania filmu wyświetlane są obszary z ostrością oraz obszary, które są nieostre, aby można je było odróżnić wzrokowo. Strefy za obszarem z ostrością są oznaczone kropkami o zimnej barwie (A), a strefy przed obszarem z ostrością są oznaczone kropkami o ciepłej barwie (B). W obszarze z ostrością kropki nie są wyświetlane. Kropki nie są rejestrowane na rzeczywistym filmie.

Ilustracja przedstawiająca zakres kolorystyki wyświetlanych kolorów zimnych i ciepłych

 1. MENU (Ostrość) → [Asystent ostrości][Mapa ostrości] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Mapa ostrości będzie wyświetlana.
WYŁ.:
Mapa ostrości nie będzie wyświetlana.

Wskazówka

 • Mapę ostrości można również przesłać na monitor zewnętrzny. Aby przesłać mapę ostrości na monitor zewnętrzny, ustaw w pozycji [Wyśw. info. HDMI] opcję [Włączone].

Uwaga

 • W następujących sytuacjach funkcja [Mapa ostrości] jest niedostępna:
  • Gdy aktywna jest funkcja [Powiększenie]
  • W przypadku korzystania z funkcji zoomu cyfrowego
  • Podczas przesyłania strumieniowego
  • W przypadku korzystania z obiektywu, który nie obsługuje funkcji AF z wykrywaniem fazy
  • Gdy założony jest adapter obiektywu
  • Gdy obiektyw nie jest zamocowany na aparacie