Wersja

Wyświetla wersję oprogramowania urządzenia. Sprawdź wersję, gdy wypuszczane są aktualizacje oprogramowania opisywanego produktu itp.

Dodatkowo wyświetlana jest wersja obiektywu, jeżeli zamocowany jest obiektyw zgodny z aktualizacjami oprogramowania sprzętowego.

Wersja adaptera obiektywu jest wyświetlana w obszarze obiektywu, jeżeli zamocowany jest adapter obiektywu zgodny z aktualizacjami oprogramowania sprzętowego.

  1. MENU (Ustawienia) → [Opcja ustawień][Wersja].

Wskazówka

  • Pobrane oprogramowania sprzętowe można również zapisać na karcie pamięci i używać tej karty pamięci do aktualizacji oprogramowania sprzętowego aparatu.

Uwaga

  • Operację aktualizacji można przeprowadzić tylko wówczas, gdy poziom naładowania akumulatora wynosi co najmniej (3 kreski na symbolu akumulatora). Należy używać odpowiednio naładowanego akumulatora.