SteadyShot (zdjęcie)

zdjęcie

Ustawianie, czy funkcja SteadyShot ma być wykorzystywana, czy też nie.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Stabiliz. obrazu] [SteadyShot] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Włącza funkcję [SteadyShot].
WYŁ.:
Funkcja [SteadyShot] nie jest wykorzystywana.

Wskazówka

  • W przypadku korzystania ze statywu itp. należy koniecznie wyłączyć funkcję SteadyShot, ponieważ może ona być przyczyną nieprawidłowego działania aparatu podczas rejestrowania obrazu.
  • Przypisanie funkcji [Wyb. SteadyShot] do wybranego przycisku poleceniem [Us.prz.Włas./pok.]pozwala włączać i wyłączać funkcję [SteadyShot] naciśnięciem tego przycisku.
  • W przypadku fotografowania w ciemnym miejscu ikona (SteadyShot) może migać. Zalecane jest ustawienie krótszego czasu otwarcia migawki przez zmniejszenie wartości przysłony lub zwiększenie czułości ISO.