El. pierw. kurt. mig.

zdjęcie

Funkcja elektronicznej przedniej kurtyny migawki skraca czas opóźnienia pomiędzy momentem naciśnięcia przycisku migawki a momentem zwolnienia migawki.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Migawka/Ciche][El. pierw. kurt. mig.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Funkcja elektronicznej przedniej kurtyny migawki włączona.
WYŁ.:
Funkcja elektronicznej przedniej kurtyny migawki wyłączona.

Uwaga

  • W przypadku rejestrowania przy krótkich czasach otwarcia migawki i przy zamocowanym obiektywie o dużej przysłonie, okrąg bez ostrości tworzony przez efekt bokeh może zostać obcięty ze względu na mechanizm migawki. W takim przypadku, ustaw w pozycji [El. pierw. kurt. mig.] opcję [WYŁ.].
  • W przypadku korzystania z obiektywu innego producenta (w tym z obiektywu Minolta/Konica-Minolta), funkcję tę należy ustawić na [WYŁ.]. Po ustawieniu tej funkcji na [WŁ.], nie zostanie ustawiona prawidłowa ekspozycja lub jasność obrazu będzie nierównomierna.
  • W przypadku rejestrowania obrazu przy krótkich czasach otwarcia migawki, w pewnych warunkach fotografowania jasność obrazu może być nierównomierna. W takich przypadkach należy w pozycji [El. pierw. kurt. mig.] ustawić opcję [WYŁ.].