Czytnik ekranu (tylko w przypadku niektórych modeli)

Ustawianie funkcji odczytywania na głos informacji, na przykład tekstu na ekranie.

Ta funkcja jest dostępna tylko po ustawieniu języka menu na angielski w modelach sprzedawanych w Ameryce Północnej. (Stan na dzień wydania)

  1. MENU (Ustawienia) → [Dostępność][Czytnik ekranu] → Wybierz opcję, która ma być ustawiona, po czym wybierz żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Czytnik ekranu:
Ustawianie, czy funkcja odczytywania na głos ma być używana. ([WŁ.]/[WYŁ.])
Szybkość:
Ustawianie szybkości odczytywania na głos.
Głośność:
Ustawianie głośności odczytywania na głos.