Odczytywanie informacji o lokalizacji ze smartfona

Korzystając z aplikacji Creators’ App, można uzyskać informacje o lokalizacji ze smartfona z nawiązanym połączeniem Bluetooth z aparatem. Uzyskane informacje o lokalizacji można nagrywać w trakcie rejestrowania obrazów.

Aby sparować aparat ze smartfonem, należy wcześniej zapoznać się z częścią zatytułowaną „Parowanie aparatu ze smartfonem (Poł. ze smartfonem) ”.

 1. Uruchom na smartfonie aplikację Creators’ App, otwórz ekran [Aparaty] i stuknij [Ustawienia][Powiązanie informacji o lokalizacji].
 2. Uruchom polecenie [Powiązanie informacji o lokalizacji] na ekranie ustawień [Powiązanie informacji o lokalizacji] aplikacji Creators’ App.
  • Na monitorze aparatu zostanie wyświetlony symbol (ikona uzyskiwania informacji o lokalizacji). Informacje o lokalizacji uzyskane przez posiadany smartfon z systemu GPS itp. będą zapisywane na rejestrowanych obrazach.
  • W przypadku aktywowania opcji [Auto Time Correction] lub [Auto Area Adjustment] na powiązanym smartfonie, aparat automatycznie koryguje ustawienie daty lub obszaru w oparciu o informacje ze smartfona.

Ikony wyświetlane w przypadku uzyskiwania informacji o lokalizacji

(Uzyskiwanie informacji o lokalizacji): Aparat uzyskuje informacje o lokalizacji.

(Nie można uzyskać informacji o lokalizacji): Aparat nie może uzyskać informacji o lokalizacji.

Wskazówka

 • Informacje o lokalizacji można powiązać nawet przy wyłączonym monitorze smartfona, gdy na posiadanym smartfonie uruchomiona jest aplikacja Creators’ App. Jednak jeśli aparat był wyłączony przez jakiś czas, informacje o lokalizacji mogą nie zostać powiązane tuż po ponownym włączeniu aparatu. W takim wypadku informacje o lokalizacji zostaną powiązane natychmiast po otwarciu ekranu aplikacji Creators’ App na smartfonie.
 • Gdy aplikacja Creators’ App nie działa, na przykład po ponownym uruchomieniu smartfona, uruchom Creators’ App, aby przywrócić powiązanie z informacjami o lokalizacji.
 • Jeżeli funkcja powiązania z informacjami o lokalizacji nie działa prawidłowo, zapoznaj się z poniższymi uwagami i ponownie przeprowadź parowanie.
  • Sprawdź, czy na posiadanym smartfonie jest uruchomiona funkcja Bluetooth.
  • Sprawdź, czy aparat nie jest podłączony do żadnego innego urządzenia lub jest podłączony tylko do jednego urządzenia za pomocą komunikacji Bluetooth. (Do aparatu można podłączyć jednocześnie maksymalnie 2 urządzenia).
  • Sprawdź, czy w przypadku aparatu w pozycji [Tryb samolotowy] jest ustawiony tryb [WYŁ.].
  • Usuń zarejestrowane w aplikacji Creators’ App informacje o parowaniu aparatu.
  • Usuń informacje o parowaniu aparatu zarejestrowane w ustawieniach Bluetooth smartfona.
  • Usuń zarejestrowane w aparacie informacje o parowaniu smartfona w sekcji [Zarz. sparow. urząd.].

Uwaga

 • W przypadku inicjowania aparatu, informacje o parowaniu są również usuwane. Przed przystąpieniem do ponownego parowania najpierw usuń informacje o parowaniu aparatu, które zostały zarejestrowane w ustawieniach Bluetooth smartfona i w aplikacji Creators’ App.
 • Informacje o lokalizacji nie będą rejestrowane, gdy nie można ich uzyskać, na przykład w przypadku zerwania połączenia Bluetooth.
 • Aparat można sparować z maksymalnie 15 urządzeniami Bluetooth, ale powiązanie z informacjami o lokalizacji może odbywać się tylko z jednym smartfonem. Jeżeli chcesz powiązać aparat z informacjami o lokalizacji z innego smartfona, wyłącz funkcję [Powiązanie informacji o lokalizacji] w sekcji [Ustawienia] w aplikacji Creators’ App w smartfonie, który jest już powiązany.
 • W przypadku niestabilnego połączenia Bluetooth, usuń wszelkie przeszkody, na przykład osoby lub metalowe przedmioty, znajdujące się pomiędzy aparatem a sparowanym smartfonem.
 • Zasięg łączności Bluetooth lub Wi-Fi zależy od warunków użytkowania.