Zdjęcia seryjne

zdjęcie

Po naciśnięciu przycisku migawki aż do momentu jego zwolnienia wykonywane są zdjęcia seryjne.

 1. Wybierz / (Tryb pracy) pokrętła sterowania → [Zdjęcia seryjne].
  • Zdjęcia seryjne można również ustawić, wybierając MENU (Fotografowanie) → [Tryb pracy][Tryb pracy].
 2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Zdjęcia seryjne: Hi+ / Zdjęcia seryjne: Hi / Zdjęcia seryjne: Mid / Zdjęcia seryjne: Lo

Liczba zdjęć, jakie można zapisać w trybie zdjęć seryjnych

Poniższa tabela pokazuje orientacyjne liczby możliwych do wykonania zdjęć przy ustawieniu [Zdjęcia seryjne: Hi+] w pozycji [Tryb pracy]. Liczby te zależą od warunków otoczenia i karty pamięci.


Rozmiar obrazu: [L: 33M]

Format pliku Liczba zdjęć, gdy wybrano JPEG Liczba zdjęć, gdy wybrano HEIF
JPEG/HEIF (Wysoka) ok. 1 000 zdjęć lub więcej ok. 1 000 zdjęć lub więcej
RAW (Skompresowany RAW) ok. 1 000 zdjęć lub więcej ok. 1 000 zdjęć lub więcej
RAW & JPEG / RAW & HEIF (Skompresowany RAW)* ok. 1 000 zdjęć lub więcej ok. 1 000 zdjęć lub więcej
RAW (Nieskompresowany RAW) ok. 1 000 zdjęć lub więcej ok. 1 000 zdjęć lub więcej
RAW & JPEG / RAW & HEIF (Nieskompresowany RAW)* ok. 828 zdj. ok. 1 000 zdjęć lub więcej
RAW (RAW z bezstratną kompresją) ok. 1 000 zdjęć lub więcej ok. 1 000 zdjęć lub więcej
RAW & JPEG / RAW & HEIF (RAW z bezstratną kompresją)* ok. 1 000 zdjęć lub więcej ok. 1 000 zdjęć lub więcej

* Gdy w pozycji [Jakość JPEG]/[Jakość HEIF] ustawiono opcję [Wysoka]. • Liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć to dane orientacyjne oparte na rejestrowaniu obrazów w poniższych warunkach:
  • Używana karta pamięci CEA-G160T CFexpress Type A marki Sony (sprzedawana oddzielnie)
  • Liczba włożonych kart pamięci: 1

Wskazówka

 • Aby regulacja ostrości i ekspozycji była przeprowadzana w sposób ciągły, ustaw poniższe opcje:
  • [Tryb ostrości]: [Ciągły AF]
  • [AEL z nac. spustu]: [WYŁ.] lub [Automatyczne]

Uwaga

 • Gdy wartość F jest większa niż F22 w trybie [Zdjęcia seryjne: Hi+], [Zdjęcia seryjne: Hi] lub [Zdjęcia seryjne: Mid], ostrość jest zablokowana z nastawą dla pierwszego zdjęcia.
 • Obiekt nie jest wyświetlany w czasie rzeczywistym na monitorze lub w wizjerze w przypadku pracy w trybie [Zdjęcia seryjne: Hi+].
 • Szybkość wykonywania zdjęć seryjnych maleje w przypadku rejestrowania w nieskompresowanym formacie RAW lub skompresowanym bezstratnie formacie RAW.
 • Podczas rejestrowania z lampą błyskową zmniejsza się szybkość wykonywania zdjęć seryjnych.