Wiel.ruch.ram.AF (zdjęcie/film)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Ustawianie odległości, o którą przesuwana jest ramka ostrości, gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono opcję [Punktowy] itp. Ramkę ostrości można szybko przesunąć, zwiększając tę odległość, na przykład w sytuacji, gdy obiekt dużo się przemieszcza.

 1. MENU (Ostrość) → [Obszar ostrości][Wiel.ruch.ram.AF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Standardowy:
Ramka ostrości przesuwa się o standardową odległość.
Duży:
Ramka ostrości przemieszcza się na większą odległość w porównaniu z opcją [Standardowy].

Wskazówka

 • Gdy funkcja [Prz.bl.ruchu ram. AF] zostanie przypisana poleceniem [Us.prz.Włas./pok.] lub [Us.prz.Włas./pok.] do wybranego przycisku, ustawienie [Wiel.ruch.ram.AF] zostanie chwilowo przełączone po naciśnięciu tego przycisku.
 • Jeśli którakolwiek z poniższych funkcji została przypisana do pokrętła sterowania lub innych pokręteł poleceniem [Us.prz.Włas./pok.] lub [Us.prz.Włas./pok.], ramkę ostrości można przesuwać o odległość określoną dla każdej funkcji niezależnie od ustawienia w pozycji [Wiel.ruch.ram.AF].
  • [Przes. ram. AF : D]
  • [Przes. ram. AF : D]
  • [Przes. ram. AF : S]
  • [Przes. ram. AF : S]
 • Jeśli do pokrętła sterowania lub innych pokręteł została przypisana poleceniem [Ust. mojego pok.] jedna z poniższych funkcji, ramkę ostrości można przesuwać o odległość określoną dla każdej funkcji niezależnie od ustawienia w pozycji [Wiel.ruch.ram.AF].
  • [Przes. ram. AF : D]
  • [Przes. ram. AF : D]
  • [Przes. ram. AF : S]
  • [Przes. ram. AF : S]