Podgląd przysłony

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Przytrzymanie wciśniętego przycisku przypisanego do funkcji [Podgląd przysłony] spowoduje, że przysłona zostanie przymknięta do ustawionej wartości przysłony pozwalając sprawdzić rozmycie obrazu przed jego zarejestrowaniem.

  1. MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Us.prz.Włas./pok.] → przypisz funkcję [Podgląd przysłony] do żądanego przycisku.
  2. Podczas fotografowania można sprawdzać obrazy, naciskając przycisk, do którego przypisano funkcję [Podgląd przysłony].

Wskazówka

  • Chociaż wartość przysłony można zmieniać w trybie podglądu, obiekt może być rozmyty w przypadku wyboru szerzej otwartej przysłony. Zalecamy ponowne ustawienie ostrości.