Wybierz nośnik

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Wybór gniazda karty pamięci, z którego są pobierane lub w którym rejestrowane są ustawienia M1 do M4.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Tryb fotografow.][Wybierz nośnik] → odpowiednie gniazdo.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Gniazdo 1:
Wybór gniazda 1.
Gniazdo 2:
Wybór gniazda 2.