Korzystanie z pokrętła przedniego i pokrętła tylnego (L/R)

W następujących przypadkach wartości ustawień można szybko zmienić pokrętłem przednim lub dwoma pokrętłami tylnymi (L/R):

  • Gdy chcesz zmienić wartość przysłony lub czas otwarcia migawki.
  • Gdy chcesz zmienić ustawienia aparatu podczas rejestrowania obrazów.

Podczas odtwarzania można obracać pokrętłami, aby przeglądać obrazy.

Ilustracja przedstawiająca pozycje pokrętła przedniego, pokrętła tylnego L i pokrętła tylnego R

(A): Pokrętło przednie

(B): Pokrętło tylne L

(C): Pokrętło tylne R

Wskazówka

  • Do przypisania wybranych funkcji do poszczególnych pokręteł można użyć polecenia [Us.prz.Włas./pok.]/[Us.prz.Włas./pok.]l.
  • Można także użyć funkcji [Ust. mojego pok.], aby przypisać wybrane funkcje do pokręteł i przywołać te funkcje w razie potrzeby.