Prz. strum. w sieci (film)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Aparat można podłączyć do sieci za pośrednictwem połączenia przewodowego lub bezprzewodowego i przesyłać strumieniowo na żywo obraz i dźwięk.

Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wersji 3.00 lub nowszej.

 1. Połącz aparat ze smartfonem za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
 2. Zarejestruj informacje, takie jak serwer docelowy połączenia i klucz strumieniowy dla usługi dystrybucji, które będą wykorzystywane w aplikacji Creators’ App.
 3. W aparacie wybierz MENU (Sieć) → [Przesył. strum.][Prz. strum. w sieci] → W pozycji [Przesył. strum.] ustaw [WŁ.].

  Na ekranie aparatu pojawi się informacja [Przes. str.:Gotow.]. Następnie aparat przełączy się do stanu gotowości do przesyłania strumieniowego.

  • W aplikacji Creators’ App można też wybrać ustawienia jakości obrazu itp.
 4. Naciśnij środkową część pokrętła sterowania, aby rozpocząć przesyłanie strumieniowe.
  Na ekranie aparatu pojawi się informacja [Przes. str.:Wysył.].
  • Przesyłanie strumieniowe można również uruchomić za pomocą aplikacji Creators’ App.
  • Naciśnij ponownie środkową część, aby zakończyć przesyłanie strumieniowe.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Przesył. strum.:
Ustawianie, czy ma być wykonywane przesyłanie strumieniowe do sieci. ([WŁ.]/[WYŁ.])
Wyśw.bł.poł.przes.str.:
Wyświetlanie informacji o błędach, gdy aparat nie może połączyć się z serwerem sieciowym lub serwerem dystrybucyjnym w celu przesyłania strumieniowego do sieci.
Ust. jakości wyj. obr.:
Ustawianie jakości obrazu wyjściowego sygnału wideo podczas sieciowego przesyłania strumieniowego. ([Jakość]/[Rozdzielczość]/[Liczba kl. na sekundę]/[Szybkość transmisji])
Wyśw. inf. wyjściowych:
Wyświetlanie informacji dotyczących sieciowego przesyłania strumieniowego.
Nagr.film.podcz.prz.str.:
Ustawianie, czy nagrywanie na nośniku zapisu ma być włączone podczas sieciowego przesyłania strumieniowego. ([Aktywne]/[Nieaktywne])
Monit. wyróżniony wys.:
Ustawianie, czy podczas sieciowego przesyłania strumieniowego ma być wyświetlana niebieska ramka wokół całego monitora. ([WŁ.]/[WYŁ.])
Błąd cert. głównego:
Ustawianie, czy połączenie ma być nawiązywane w przypadku wystąpienia błędu certyfikatu głównego podczas połączenia z RTMPS. ([Nie łącz]/[Łącz])

Wskazówka

 • Po przypisaniu zoomu, sieciowego przesyłania strumieniowego itd. do pokrętła lub pokrętła sterowania albo zarejestrowaniu ich w menu funkcji, można zmieniać te wartości nawet podczas sieciowego przesyłania strumieniowego.
 • Format danych przesyłanych strumieniowo jest następujący.
  • Format wideo: YUV420
  • Format audio: 48 kHz, 16-bitowy, 2-kanałowy
 • Gdy używasz mikrofonu zewnętrznego, możesz zminimalizować opóźnienie między głosem a ruchami ust, podłączając mikrofon do wejścia (mikrofon) aparatu.
 • Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia jakości obrazu przesyłanego strumieniowo, ustaw w pozycji [Jakość] opcję [Niestandard.] i wprowadź odpowiednie ustawienia w pozycjach [Rozdzielczość], [Liczba kl. na sekundę] i [Szybkość transmisji].

Uwaga

 • Podczas sieciowego przesyłania strumieniowego w aparacie na stałe jest ustawiony tryb nagrywania filmu niezależnie od trybu rejestrowania obrazów ustawionego przed uruchomieniem przesyłania strumieniowego.
 • Podczas sieciowego przesyłania strumieniowego niedozwolone są następujące czynności.
  • Przejście do ekranu menu
  • Przejście do ekranu odtwarzania
  • Zdalne ster. PC
  • Przesyłanie FTP
  • Zdalne rejestrowanie obrazów
  • Połączenie z chmurą
  • Przesyłanie do smartfona
 • W trakcie sieciowego przesyłania strumieniowego poniższe funkcje są niedostępne.
  • Czas rozp. osz. ener.
  • Auto. WYŁ. monit.
 • W przypadku nagrywania na nośniki zapisu podczas sieciowego przesyłania strumieniowego występują poniższe ograniczenia, dotyczące formatu plików filmowych i szybkości klatek zapisu.
  • Przy ustawieniu [4K (2160p)] lub [2K (1440p)] w pozycji [Rozdzielczość], w pozycji [Format pliku] nie można ustawić opcji [XAVC HS 4K].
  • [L. kl. na sek. nagr.] jest taka sama jak [Liczba kl. na sekundę] w przypadku filmu w trakcie jego wysyłania.
 • Podczas sieciowego przesyłania strumieniowego nie można zmieniać ustawienia [Nagr.film.podcz.prz.str.].
 • W zależności od temperatury otoczenia, ustawienia jakości obrazu wyjściowego dla przesyłania strumieniowego, ustawienia nagrywania filmów podczas przesyłania strumieniowego, środowiska łączności Wi-Fi i warunków użytkowania przed rozpoczęciem przesyłania strumieniowego, temperatura wewnętrzna aparatu może wzrosnąć, a czas dostępny na przesyłanie strumieniowe może ulec skróceniu.
 • W zależności od środowiska sieciowego mogą występować przerwy w rozsyłanym obrazie/dźwięku. W takim wypadku przełącz się na szybszą i bardziej stabilną sieć lub obniż ustawienie w pozycji [Szybkość transmisji].