Info. o uwierzyt. dost.

Wyświetlanie informacji wymaganych przy podłączaniu aparatu do komputera lub smartfona z użyciem uwierzytelniania dostępu.

Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wersji 2.00 lub nowszej.

  1. MENU (Sieć) → [Opcja sieci][Info. o uwierzyt. dost.].
    Zostaną wyświetlone informacje wymagane do nawiązania połączenia, takie jak nazwa użytkownika, hasło, adres MAC i odcisk palca.

Uwaga

  • Przed wyświetleniem [Info. o uwierzyt. dost.] na ekranie należy upewnić się, że nikogo nie ma w pobliżu, aby zapobiec ujawnieniu wyświetlanych informacji osobom postronnym i nieuprawnionemu użyciu nazw użytkowników, haseł i odcisków palców.
  • Przed pożyczeniem lub przekazaniem aparatu innym osobom należy przeprowadzić procedurę inicjalizacji jego ustawień.