Korzystanie z przycisku DISP (Ustawienie wyświetlania)

Naciśnięcie przycisku DISP (Ustawienie wyświetlania) umożliwia zmianę zawartości wyświetlanej na ekranie podczas rejestrowania obrazów i ich odtwarzania. Wyświetlane informacje zmieniają się po każdorazowym naciśnięciu przycisku DISP. Informacje wyświetlane w wizjerze i na monitorze w przypadku trybu rejestrowania obrazu można skonfigurować niezależnie.

Wskazówka

 • Monitor można wyłączać przyciskiem DISP. Dodaj znacznik wyboru w pozycji [Monitor wyłącz.] w MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Ust.DISP (wyś.ekr.)][Monitor].

Podczas rejestrowania obrazów (Monitor)

Wyśw. wsz. info.Brak informacjiHistogramPoziom WizjerWyśw. wsz. info.


Podczas rejestrowania obrazów (Wizjer)

PoziomBrak informacjiHistogramPoziom

 • Aby przełączyć informacje wyświetlane w wizjerze, naciśnij przycisk DISP patrząc w wizjer.


Podczas odtwarzania (Monitor/Wizjer)

Wyśw. inn. inf. → HistogramBrak informacji → Wyśw. inn. inf.

 • Jeżeli na obrazie występują obszary prześwietlone lub niedoświetlone, odpowiadający im fragment na histogramie będzie migać (ostrzeżenie o prześwietleniu/niedoświetleniu).
 • Ustawienia dla odtwarzania są stosowane również w trybie [Auto podgląd].


Uwaga

 • Wyświetlane informacje i ich rozmieszczenie prezentowane na ilustracji mają charakter poglądowy. Faktyczny wygląd ekranu może odbiegać od przedstawionego.
 • W ustawieniach domyślnych nie są wyświetlane poniższe opcje.
  • Monitor wyłącz.
  • Wyśw. wsz. info. (w przypadku korzystania z wizjera)
 • W trybach filmowania nie można wyświetlać funkcji [Wizjer]. Jeżeli wybrano tryb wyświetlania [Wizjer], w momencie rozpoczęcia filmowania ekran przełączy się na wyświetlanie wszystkich informacji.