Karty pamięci, których można używać

Opisywany aparat obsługuje karty pamięci CFexpress Type A i karty pamięci SD (zgodne z UHS-I, UHS-II).
Stosując w opisywanym aparacie karty pamięci microSD, należy korzystać z odpowiedniego adaptera.

W przypadku fotografowania

Mogą być używane poniższe karty pamięci.

 • Karty pamięci CFexpress Type A
 • Karty pamięci SD/SDHC/SDXC

W przypadku nagrywania filmów

Obsługiwane są następujące formaty nagrywania filmów i zgodne karty pamięci.

Format pliku Maksymalna szybkość transmisji Obsługiwana karta pamięci
XAVC HS 4K 200 Mbps
 • Karta pamięci CFexpress Type A
 • Karta SDHC/SDXC (U3/V30 lub szybsza)*
XAVC S 4K 200 Mbps
 • Karta pamięci CFexpress Type A
 • Karta SDHC/SDXC (U3/V30 lub szybsza)*
XAVC S HD 100 Mbps
 • Karta pamięci CFexpress Type A
 • Karta SDHC/SDXC (U3/V30 lub szybsza)*
XAVC S-I 4K 600 Mbps
 • Karta pamięci CFexpress Type A (VPG200 lub lepsza)
 • SDXC V90 lub lepsza
XAVC S-I HD 222 Mbps
 • Karta pamięci CFexpress Type A (VPG200 lub lepsza)
 • SDXC V90 lub lepsza

*Przy szybkości zapisu 60 Mbps lub niższej można również nagrywać na karcie SDXC (SDHC/Class 10).


W przypadku nagrywania w zwolnionym i szybkim tempie

Obsługiwane są następujące formaty plików i zgodne karty pamięci.

Podczas nagrywania w zwolnionym tempie szybkość zapisu jest wyższa niż zwykle. Może być konieczna karta pamięci, na którą można zapisywać z większą szybkością.

Format pliku Maksymalna szybkość transmisji Obsługiwana karta pamięci
XAVC HS 4K 200 Mbps
 • Karta pamięci CFexpress Type A (VPG200 lub lepsza)
 • SDXC V60 lub lepsza
XAVC S 4K 200 Mbps
 • Karta pamięci CFexpress Type A (VPG200 lub lepsza)
 • SDXC V60 lub lepsza
XAVC S HD 100 Mbps
 • Karta pamięci CFexpress Type A
 • Karta SDHC/SDXC (U3/V30 lub szybsza)*1
XAVC S-I 4K 600 Mbps
 • Karta pamięci CFexpress Type A (VPG200 lub lepsza)
 • SDXC V90 lub lepsza*2
XAVC S-I HD 222 Mbps
 • Karta pamięci CFexpress Type A (VPG200 lub lepsza)
 • SDXC V90 lub lepsza

*1 Gdy w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono [30p]/[25p]/[24p], w pozycji [Liczba kl. na sek.] ustawiono [120fps]/[100fps], a maksymalną szybkość transmisji umożliwiającą zapis ustawiono na 50 Mbps, wymagana jest karta pamięci SDXC (V60 lub szybsza) albo karta pamięci CFexpress Type A (VPG200 lub szybsza).

*2 Gdy w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono [30p]/[25p]/[24p], a w pozycji [Liczba kl. na sek.] ustawiono [60fps]/[50fps] dla nagrywania w zwolnionym tempie, wymagana jest karta pamięci CFexpress Type A (VPG200 lub szybsza).

Uwaga

 • W przypadku nagrywania filmu proxy może być potrzebna szybsza karta pamięci.
 • Nie można używać kart pamięci CFexpress Type B.
 • W przypadku używania karty pamięci SDHC do nagrywania filmu XAVC S przez długi okres czasu, nagrywane filmy zostaną podzielone na pliki o rozmiarze 4 GB.
 • W przypadku nagrywania filmu przy poniższych ustawieniach aparatu na kartach pamięci znajdujących się zarówno w Gnieździe 1 jak i w Gnieździe 2, należy włożyć dwie karty pamięci z tym samym systemem plików. Filmów nie można nagrywać jednocześnie z wykorzystaniem kombinacji systemu plików exFAT i systemu plików FAT32.
  Karta pamięci System plików
  Karta pamięci CFexpress Type A, karta pamięci SDXC exFAT
  Karta pamięci SDHC FAT32
 • Przed przystąpieniem do odzyskiwania plików bazy danych na karcie pamięci należy dostatecznie naładować akumulator.