Program Auto

Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno szybkość migawki jak i wartość przysłony).

Można ustawić funkcje rejestrowania obrazu, na przykład [ISO].
  1. Ustaw pokrętło Zdjęcie/Film/S&Q w pozycji odpowiadającej właściwemu trybowi rejestrowania obrazu.
  2. Ustaw pokrętło trybu w pozycji P (Program Auto).
  3. Wprowadź odpowiednie ustawienia funkcji fotografowania.
  4. Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.

Przesunięcie programu (tylko podczas fotografowania)

Gdy lampa błyskowa nie jest używana, można zmienić kombinację czasu otwarcia migawki i przysłony (wartość F) bez zmiany właściwej ekspozycji ustawionej przez aparat.

Obróć pokrętło przednie / pokrętło tylne L, aby dobrać kombinację wartości przysłony i czasu otwarcia migawki.

  • Gdy obrócisz pokrętło przednie / pokrętło tylne L, „P” na ekranie zmieni się na „P*”.
  • Aby anulować przesunięcie linii programowej, ustaw inny tryb fotografowania niż [Program Auto] lub wyłącz aparat.

Uwaga

  • W zależności od jasności otoczenia tryb przesunięcia może nie być wykorzystywany.
  • Ustaw tryb fotografowania inny niż „P” lub wyłącz zasilanie, aby anulować wprowadzone ustawienie.
  • Gdy jasność ulegnie zmianie, przysłona (wartość F) i czas otwarcia migawki również się zmieniają z zachowaniem wartości przesunięcia.