Wyśw. info. o Wi-Fi

Wyświetlanie informacje o funkcji Wi-Fi aparatu, na przykład adres MAC, adres IP itp.

 1. MENU (Sieć) → [Wi-Fi] [Wyśw. info. o Wi-Fi].

Wskazówka

 • Inne informacje niż adres MAC są wyświetlane przy ustawieniu [WŁ.] w pozycji [Podłącz Wi-Fi].

Wyświetlanie QR Code dla adresu MAC

 • Możesz zaimportować adres MAC opisywanego aparatu do smartfonu. Użyj jednej z następujących metod, aby wyświetlić na ekranie QR Code i odczytaj QR Code za pomocą aplikacji Transfer & Tagging na smartfonie.
  • Gdy aparat jest wyłączony, włącz aparat, trzymając naciśnięty przycisk (Odtwarzanie).
  • Naciśnij przycisk (Usuwanie) na ekranie [Wyśw. info. o Wi-Fi].

  Informacje szczegółowe, jak odczytać QR Code za pomocą aplikacji Transfer & Tagging, można znaleźć na poniższej stronie wsparcia.
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/l/macaddress/index.php
  Aplikacja Transfer & Tagging jest dostępna tylko w niektórych krajach lub regionach.