Uwagi dotyczące korzystania z usługi w chmurze (Creators’ Cloud)

Przed wypożyczeniem lub przekazaniem aparatu należy upewnić się, że informacje o powiązaniu aparatu oraz ustawienia przekazywania są właściwe, aby zapobiec szkodom związanym na przykład z przekazaniem zawartości aparatu na platformę Creators’ Cloud należącą do przypadkowej strony trzeciej. Jeżeli ustawienia nie są odpowiednie, należy wykonać następujące czynności.

 • W przypadku przekazywania lub wypożyczania aparatu: zainicjować aparat lub anulować w aparacie powiązanie z usługą Creators’ Cloud. Należy także anulować powiązanie aparatu w usłudze Creators’ Cloud.
 • Jeśli aparat został Tobie przekazany lub jeśli pożyczasz aparat od kogoś: zainicjuj aparat lub anuluj w aparacie powiązanie z usługą Creators’ Cloud.

Należy pamiętać, że usługa Creators’ Cloud może być dostępna tylko w pewnych krajach lub regionach.

Uwagi dotyczące środowiska sieciowego

Następujące środowiska sieciowe mogą zakłócać korzystanie z usługi Creators’ Cloud.

 • Podłączenie do sieci przez serwer proxy
 • Skonfigurowanie zapory ogniowej do sieci
  Jeśli zapora ogniowa jest skonfigurowana, otwórz następujące porty wychodzące w ustawieniach zapory ogniowej.
  • TCP: port źródłowy 32768-60999, port docelowy 443
  • TCP: port źródłowy 32768-60999, port docelowy 80
  • UDP: port źródłowy 32768-60999, port docelowy 53
  • UDP: port źródłowy 32768-60999, port docelowy 443
  • UDP: port źródłowy 32768-60999, port docelowy 32768-60999