Widok z góry

Ilustracja przedstawiająca aparat od góry

 1. Pokrętło Zdjęcie/Film/S&Q

  Można przełączać tryb rejestrowania obrazu.
  Obróć pokrętło Zdjęcie/Film/S&Q, naciskając jednocześnie przycisk zwolnienia blokady z przodu pokrętła.

 2. Pokrętło trybu
 3. Pokrętło tylne L

  Pozwala szybko regulować ustawienia w poszczególnych trybach fotografowania.

 4. Pokrętło tylne R

  Pozwala szybko regulować ustawienia w poszczególnych trybach fotografowania.
  Naciśnięcie przycisku blokady pośrodku powoduje przełączenie pokrętła między stanem zablokowania a stanem odblokowania. Pokrętło jest odblokowane, gdy przycisk blokady wystaje i widoczna jest biała linia.

 5. Przycisk MOVIE (Film)
 6. Przycisk C2 (Przycisk ustawień własnych 2)
 7. Stopka multiinterfejsowa*

  Niektóre akcesoria mogą nie wchodzić do końca i wystawać ze stopki multiinterfejsowej. Jeżeli jednak przyłącze akcesoriów opiera się o przedni koniec stopki, to połączenie jest prawidłowe.

 8. Znacznik położenia przetwornika obrazu
  • Przetwornik obrazu to matryca przetwarzająca światło na sygnał elektryczny. Pozycja przetwornika obrazu jest wskazywana przez (Znacznik położenia przetwornika obrazu). Podczas dokładnego pomiaru odległości między aparatem a obiektem należy kierować się pozycją tej linii poziomej.

  • Jeżeli obiekt znajduje się bliżej niż minimalna odległość fotografowania dla danego obiektywu, nie można potwierdzić ostrości. Upewnić się, że odległość pomiędzy obiektem i aparatem jest wystarczająca.

* Informacje szczegółowe na temat akcesoriów zgodnych ze stopką multiinterfejsową można znaleźć w witrynie Sony, uzyskać w punkcie sprzedaży wyrobów Sony lub w miejscowym autoryzowanym punkcie serwisowym Sony.
Można również stosować akcesoria do stopki do akcesoriów. Nie można zagwarantować prawidłowego działania z akcesoriami innych producentów.

Logo stopki multiinterfejsowej

Logo stopki do akcesoriów