Wyświetl. znaku

film, zwolnione i szybkie tempo

Podczas filmowania można ustawić, czy znaczniki mają być wyświetlane na monitorze lub w wizjerze, czy też nie, i wybrać rodzaje znaczników.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Wyświetl. znaku] → Wybierz pozycję menu i ustaw żądany parametr.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Wyświetl. znaku:
Ustawianie, czy mają być wyświetlane znaczniki, czy też nie. ([WŁ.] / [WYŁ.])
Znak środka:
Ustawianie, czy ma być wyświetlany znacznik środkowy w środku ekranu rejestrowania obrazu, czy też nie. ([WYŁ.] / [WŁ.])
Znak nakierow.:
Ustawianie wyświetlania znacznika formatu. ([WYŁ.] / [4:3] / [13:9] / [14:9] / [15:9] / [1.66:1] / [1.85:1] / [2.35:1])
Strefa bezpiecz.:
Ustawianie wyświetlania strefy bezpieczeństwa. Staje się ona standardowym zakresem, który może być odbierany przez większość odbiorników telewizyjnych zainstalowanych w domach. ([WYŁ.] / [80%] / [90%])
Ramka prowadząca:
Ustawianie, czy ma być wyświetlana ramka prowadząca, czy też nie. Istnieje możliwość sprawdzenia, czy obiekt jest ustawiony w poziomie bądź w pionie względem terenu. ([WYŁ.] / [WŁ.])

Wskazówka

  • Równocześnie można wyświetlić kilka znaczników.
  • Aby uzyskać zrównoważoną kompozycję, obiekt należy umieścić w punkcie przecięcia [Ramka prowadząca].

Uwaga

  • Znaczniki są wyświetlane po ustawieniu pokrętła Zdjęcie/Film/S&Q w pozycji (Film) lub S&Q (Zwoln. i szyb. tempo) albo podczas filmowania.
  • Znaczników nie można wyświetlić w przypadku korzystania z funkcji [Powiększenie].
  • Znaczniki są wyświetlane na monitorze lub w wizjerze. (Znaczników nie można przesłać wraz z obrazem.)