Wprowadzenie do oprogramowania komputerowego (Imaging Edge Desktop/Catalyst)

Imaging Edge Desktop

Imaging Edge Desktop to pakiet oprogramowania zawierający takie funkcje jak zdalne fotografowanie z poziomu komputera oraz korygowanie lub wywoływanie obrazów RAW zarejestrowanych aparatem.


Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania programu Imaging Edge Desktop można znaleźć na stronie wsparcia.
https://www.sony.net/disoft/help/


Instalacja oprogramowania Imaging Edge Desktop na komputerze

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie, korzystając z poniższego adresu:
https://www.sony.net/disoft/d/

Catalyst Browse (oprogramowanie darmowe) / Catalyst Prepare (oprogramowanie płatne)

Catalyst Browse to program do podglądu klipów. Aplikacja Catalyst Browse umożliwia wyświetlanie podglądu nagranych klipów XAVC S / XAVC HS, przeglądanie i edytowanie metadanych multimediów, stosowanie stabilizacji obrazu* na podstawie metadanych, stosowanie kalibracji kolorów, kopiowanie na lokalny dysk twardy lub transkodowanie na różne formaty itp.
Aplikacja Catalyst Prepare, oprócz funkcji programu Catalyst Browse, umożliwia organizowanie klipów przy użyciu pojemników, wykonywanie podstawowej edycji na osi czasu w oparciu o scenorysy itp.

* Informacje na temat warunków używania funkcji stabilizacji obrazu można znaleźć na stronie wsparcia.


Instalacja oprogramowania Catalyst Browse/Catalyst Prepare na komputerze

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie, korzystając z poniższego adresu:
https://www.sony.net/disoft/