Funkcje dostępne ze smartfonem (aplikacja Creators’ App)

Korzystając z aplikacji Creators’ App smartfona, można rejestrować obrazy sterując aparatem z poziomu smartfona lub przesyłać obrazy zarejestrowane aparatem do smartfona.

Ze sklepu z aplikacjami na posiadanym smartfonie pobierz i zainstaluj aplikację Creators’ App. Jeżeli aplikacja Creators’ App jest już zainstalowana na smartfonie, należy ją zaktualizować do najnowszej wersji.
Creators’ App - informacje szczegółowe znajdują się w poniższej witrynie:

https://www.sony.net/ca/


Wskazówka

  • Aplikację Creators’ App można także zainstalować, skanując smartfonem kod QR Code wyświetlany na ekranie aparatu.

Uwaga

  • Z uwagi na przyszłe aktualizacje, procedury obsługi lub wyświetlane ekrany mogą ulegać modyfikacjom bez powiadomienia.

Obsługiwane smartfony

Najnowsze informacje można znaleźć na stronie wsparcia.

https://www.sony.net/ca/help/mobile/

  • Szczegółowe informacje o wersjach Bluetooth zgodnych z posiadanym smartfonem można znaleźć w witrynie internetowej danego smartfona.