SteadyShot (film)

film, zwolnione i szybkie tempo

Włącza funkcję [SteadyShot] podczas nagrywania filmów.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Stabiliz. obrazu][SteadyShot] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Aktywny:
Zapewnia mocniejszy efekt SteadyShot.
Standardowy:
Zmniejsza poruszenie aparatu, jeśli film jest nagrywany w stabilnych warunkach.
WYŁ.:
Funkcja [SteadyShot] nie jest wykorzystywana.

Uwaga

  • W przypadku korzystania ze statywu itp. należy koniecznie wyłączyć funkcję SteadyShot, ponieważ może ona być przyczyną nieprawidłowego działania aparatu podczas rejestrowania obrazu.
  • Jeśli zmienisz ustawienie na [SteadyShot], kąt widoku zmieni się. Przy ustawieniu [Aktywny] w pozycji [SteadyShot] kąt widzenia ulega zawężeniu. Gdy ogniskowa wynosi 200 mm lub więcej, zalecane jest ustawienie w pozycji [SteadyShot] opcji [Standardowy].
  • W następujących sytuacjach nie można wybrać opcji [Aktywny]:
    • W przypadku zwykłych filmów: gdy w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono [120p]/[100p]
      W przypadku rejestrowania w zwolnionym lub szybkim tempie: gdy w pozycji [Liczba kl. na sek.] ustawiono [120fps]/[100fps]