Priorytet przysłony

Możesz wykonać zdjęcie, ustawiając przysłonę i zmieniając zakres ostrości lub rozmywając tło.

 1. Ustaw pokrętło Zdjęcie/Film/S&Q w pozycji odpowiadającej właściwemu trybowi rejestrowania obrazu.
 2. Ustaw pokrętło trybu w pozycji A (Priorytet przysłony).
 3. Wybierz odpowiednią wartość, obracając pokrętło przednie / pokrętło tylne L.
  • Mniejsza wartość F: Obiekt jest ostry, ale elementy przed i za obiektem są rozmazane.
   Większa wartość F: Zarówno obiekt jak i pierwszy plan oraz tło są ostre.
  • Jeżeli ustawiona wartość przysłony nie jest odpowiednia, by uzyskać właściwą ekspozycję, wartość czasu otwarcia migawki na ekranie rejestrowania będzie migać. Jeżeli tak się stanie, zmień wartość przysłony.
 4. Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.
  Czas otwarcia migawki jest regulowany automatycznie, aby można było uzyskać odpowiednią ekspozycję.

Uwaga

 • Jasność obrazu na ekranie może się różnić od faktycznie zapisanego obrazu.