Inteligentna auto

Aparat rejestruje obrazy z automatycznym rozpoznawaniem sceny.

 1. Ustaw pokrętło Zdjęcie/Film/S&Q w pozycji odpowiadającej właściwemu trybowi rejestrowania obrazu.
 2. Ustaw pokrętło trybu w pozycji (Tryb auto).

  Zostanie ustawiony tryb rejestrowania obrazu [Inteligentna auto].

 3. Skieruj aparat na obiekt.
  Gdy aparat rozpozna scenę, jej ikona pojawi się na ekranie.

 4. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.

Informacje na temat rozpoznawanie sceny

Funkcja rozpoznawania sceny pozwala automatycznie rozpoznać warunki fotografowania.
Gdy aparat rozpozna pewne ujęcia, u góry ekranu zostaną wyświetlone poniższe ikony i informacje:

 • (Portret)
 • (Dziecko)
 • (Nocny portret)
 • (Nocny widok)
 • (Portret pod światło)
 • (Pod światło)
 • (Krajobraz)
 • (Makro)
 • (Reflektor)
 • (Słabe światło)
 • (Nocny widok z użyciem statywu)

Uwaga

 • Urządzenie nie rozpozna sceny, gdy wykonujesz zdjęcia z funkcją zoomu inną niż zoom optyczny.
 • Urządzenie może nie rozpoznać prawidłowo sceny w pewnych warunkach fotografowania.
 • W trybie [Inteligentna auto] większość funkcji jest ustawianych automatycznie i nie można samodzielnie zmieniać tych ustawień.