Operacje dotykowe na monitorze

Dotknięciem monitora można w sposób intuicyjny wykonywać operacje, takie jak ustawianie ostrości na ekranie rejestrowania obrazu, czy obsługa ekranu odtwarzania.

Operacje dotykowe (na ekranie rejestrowania obrazu)

Dotknij monitora, aby wybrać miejsce, w którym ma być ustawiona ostrość (Ostr. dotykiem).

Dotknij obiektu na monitorze, aby skorzystać z funkcji śledzenia dotykowego (Śl.ur. przez dot.).

Można również ustawiać ostrość na obiekcie i rejestrować obrazy, dotykając obiektu na ekranie (Zdj. dotykowe).

Informacje na temat przełączania funkcji uruchamianej dotykowo można znaleźć w części zatytułowanej „ Fun. dot. podczas fot. ”.

Operacje dotykowe (na ekranie odtwarzania)

Podczas odtwarzania pojedynczego obrazu muśnij palcem w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub następnego obrazu.

Podczas odtwarzania pojedynczego obrazu można powiększyć lub zmniejszyć wyświetlany obraz, odsuwając od siebie lub przysuwając do siebie dwa palce na ekranie (rozciąganie/ściskanie).

  • Można także dwukrotnie stuknąć monitor, aby powiększyć zdjęcie lub zakończyć pracę w trybie powiększonego obrazu.
  • Podczas odtwarzania filmu można uruchamiać lub wstrzymywać odtwarzanie przy użyciu operacji dotykowych.