Creators’ Cloud

Creators’ Cloud to rozwiązanie chmurowe, które integruje aplikacje i usługi produkcyjne.

Creators’ Cloud dostarcza usługi i aplikacje twórcom zajmującym się różnymi produkcjami.

Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wersji 3.00 lub nowszej.


Dostępność platformy Creators’ Cloud i obsługiwane usługi zależą od kraju/regionu.

Informacje szczegółowe na temat platformy Creators’ Cloud i statusu wsparcia dla poszczególnych usług znajdują się w poniższej witrynie internetowej.

https://www.sony.net/cc/