Samowyz. (ser.)

zdjęcie

Rejestruje zadaną liczbę zdjęć z użyciem samowyzwalacza po upływie zadanej liczby sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki. Spośród kilku zdjęć można wybrać najlepsze.

  1. Naciśnij / (Tryb pracy) pokrętła sterowania → [Samowyz. (ser.)].
    • Tryb pracy można również ustawić, wybierając MENU (Fotografowanie) → [Tryb pracy][Tryb pracy].
  2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.
  3. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.

    Lampka samowyzwalacza miga, słychać krótki sygnał dźwiękowy i obrazy zostaną zarejestrowane po upływie określonej liczby sekund. W sposób ciągły zostanie zarejestrowana określona liczba obrazów.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Przykładowo, po wybraniu opcji [Samowyzw. (ser.): 10 s, 3 zdjęcia] zarejestrowane zostaną trzy obrazy po upływie 10 sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki.

Samowyzw. (ser.): 10 s, 3 zdjęcia
Samowyzw. (ser.): 10 s, 5 zdjęcia
Samowyzw. (ser.): 5 s, 3 zdjęcia
Samowyzw. (ser.): 5 s, 5 zdjęcia
Samowyzw. (ser.): 2 s, 3 zdjęcia
Samowyzw. (ser.): 2 s, 5 zdjęcia

Wskazówka

  • Naciśnij ponownie przycisk migawki lub naciśnij / (Tryb pracy) na pokrętle sterowania, aby zatrzymać odliczanie samowyzwalacza.
  • Naciśnij / (Tryb pracy) na pokrętle sterowania i wybierz (Zdjęcia pojedyn.), aby anulować funkcję samowyzwalacza.