Podłącz Wi-Fi

Ustawianie, czy funkcja Wi-Fi aparatu będzie wykorzystywana.

Z funkcji tej można korzystać, gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wersji 2.00 lub nowszej.

  1. MENU (Sieć) → [Wi-Fi][Podłącz Wi-Fi] → odpowiednie ustawienie.
    • Ustawienie opcji [WŁ.] w przypadku tej funkcji pozwala wyszukać punkty dostępowe, z którymi można się połączyć.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Funkcja Wi-Fi będzie używana.
WYŁ.:
Funkcja Wi-Fi nie będzie używana.