Czas przesył. audio

film, zwolnione i szybkie tempo

Istnieje możliwość eliminacji echa podczas monitorowania dźwięku w celu uniknięcia niepożądanych odchyleń pomiędzy obrazem i dźwiękiem. Ta funkcja nie może być używana podczas fotografowania w zwolnionym/szybkim tempie.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Nagryw. dźwięku][Czas przesył. audio] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Na żywo:
Wysyłanie dźwięku bez opóźnienia. Wybierz to ustawienie, gdy przesunięcie dźwięku stanowi problem podczas kontroli audio.
Synchron. dźw.:
Wysyłanie zsynchronizowanego dźwięku i obrazu. Wybierz to ustawienie, by zapobiec niepożądanym przesunięciom pomiędzy obrazem a dźwiękiem.

Uwaga

  • Używanie zewnętrznego mikrofonu może powodować niewielkie opóźnienie. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z mikrofonem.
  • Dźwięk jest wysyłany z ustawieniem [Synchron. dźw.] w przypadku wysyłania sygnału do wyjścia HDMI.