Ekspozycji ręcznej

Istnieje możliwość fotografowania przy optymalnym ustawieniu ekspozycji przez dobór odpowiedniego czasu otwarcia migawki i odpowiedniej przysłony.

 1. Ustaw pokrętło Zdjęcie/Film/S&Q w pozycji odpowiadającej właściwemu trybowi rejestrowania obrazu.
 2. Ustaw pokrętło trybu w pozycji M (Ekspozycji ręcznej).
 3. Pokrętłem przednim wybierz żądaną wartość przysłony.
  Pokrętłem tylnym L wybierz żądany czas otwarcia migawki.
  • Przy użyciu funkcji [Us.prz.Włas./pok.] lub [Us.prz.Włas./pok.] można wybrać pokrętło, które zmienia wartość przysłony i czas otwarcia migawki.
  • W trybie ręcznej ekspozycji w pozycji [ISO] można również ustawić opcję [ISO AUTO]. Wartość czułości ISO zmienia się automatycznie, aby można było uzyskać właściwą ekspozycję przy użyciu ustawionej wartości przysłony i ustawionego czasu otwarcia migawki.
  • Gdy w pozycji [ISO] ustawiono opcję [ISO AUTO], wskaźnik czułości ISO będzie migał, jeżeli ustawiona wartość jest nieodpowiednia do uzyskania właściwej ekspozycji. Jeżeli tak się stanie, zmień czas otwarcia migawki lub wartość przysłony.
  • Gdy w pozycji [ISO] ustawiono inną opcję niż [ISO AUTO], sprawdź wartość ekspozycji, korzystając z opcji „M.M.” (Pomiar ręczny)*.
   W stronę +: Obraz ulega rozjaśnieniu.
   W stronę -: Obraz ulega przyciemnieniu.
   0: Odpowiednia ekspozycja po analizie przeprowadzonej w aparacie.

   *Wskazuje wartość poniżej/powyżej odpowiedniej ekspozycji. Jest wyświetlana jako wartość numeryczna na monitorze i w formie wskaźnika pomiarowego w wizjerze.

 4. Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.

Wskazówka

 • Obracając pokrętłem przednim / pokrętłem tylnym L przy wciśniętym przycisku AEL, można zmienić kombinację czasu otwarcia migawki i przysłony (liczba F) bez zmiany ustawionego poziomu ekspozycji. (Zmiana ręczna)

Uwaga

 • Wskaźnik ręcznego pomiaru nie pojawia się, gdy w pozycji [ISO] ustawiono opcję [ISO AUTO].
 • Gdy ilość światła zastanego przekracza zakres pomiaru ręcznego, wskaźnik pomiaru ręcznego miga.
 • Wskaźnik ostrzegawczy SteadyShot nie pojawia się w trybie ręcznej ekspozycji.
 • Jasność obrazu na ekranie może się różnić od faktycznie zapisanego obrazu.