Przypisywanie ustawień fotografowania do przycisku ustawień własnych (Zarejest. wł. ust. fot.)

zdjęcie

Ustawienia fotografowania (na przykład ekspozycję, ustawienie ostrości, tryb pracy itp.) można wcześniej przypisać do przycisku ustawień własnych i chwilowo przywołać je trzymając wciśnięty ten przycisk. Wystarczy po prostu nacisnąć przycisk ustawień własnych, aby szybko przełączyć ustawienia, i zwolnić przycisk, aby wrócić do pierwotnych ustawień. Funkcja ta jest przydatna przy nagrywaniu dynamicznych ujęć, na przykład sportowych.

 1. MENU (Fotografowanie) → [Tryb fotografow.][Zarejest. wł. ust. fot.] → Wybierz numer rejestracji od [Prz. ust. wł. przy bl. 1] do [Prz. ust. wł. przy bl. 3].
  Zostanie wyświetlony ekran ustawień dla wybranego numeru.
 2. Za pomocą górnej/dolnej/lewej/prawej strony pokrętła sterowania wybierz pola wyboru, odpowiadające funkcjom, które chcesz przywoływać za pomocą jednego z numerów rejestracji, po czym naciśnij środkową część, aby zaznaczyć poszczególne pola.
  W polach odpowiadających tym funkcjom pojawi się znak (zaznaczenie).
  • Aby anulować zaznaczenie, naciśnij ponownie środkową część.
 3. Korzystając z górnej/dolnej/lewej/prawej strony pokrętła sterowania, wybierz funkcję, której ustawienie chcesz zmienić, i naciśnij środkową część, aby wprowadzić wybrane ustawienie.
  • Wybierz [Importuj bieżące ustaw.] , aby przypisać bieżące ustawienia aparatu do wybranego numeru rejestracji.
 4. Wybierz [Zarejestruj].

Pozycje, które można zachować

 • Można zaprogramować różnorodne funkcje do rejestrowania obrazów. Opcje, które można faktycznie zaprogramować, są wyświetlane w menu aparatu.
 • Ekspozycja
 • Ustawienie ostrości
 • Tryb pracy (inny niż samowyzwalacz)

Aby przywołać zachowane ustawienia

 1. MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Us.prz.Włas./pok.] → Wybierz żądany przycisk, a następnie wybierz jeden z numerów rejestracji od [Prz. ust. wł. przy bl. 1] do [Prz. ust. wł. przy bl. 3].
 2. Na ekranie rejestrowania obrazu naciśnij przycisk migawki, trzymając jednocześnie wciśnięty przycisk, do którego przypisano jeden z numerów rejestracji.
  Przypisane ustawienia są aktywne, dopóki wciśnięty jest przycisku ustawień własnych.

Wskazówka

 • Ustawienia w pozycji [Zarejest. wł. ust. fot.] po przypisaniu jednego z numerów rejestracji do przycisku ustawień własnych można zmienić poleceniem [Us.prz.Włas./pok.].

Uwaga

 • Numery rejestracji od [Prz. ust. wł. przy bl. 1] do [Prz. ust. wł. przy bl. 3] są dostępne tylko przy ustawionym trybie fotografowania P/A/S/M.
 • W zależności od założonego obiektywu i stanu aparatu w momencie przywołania zarejestrowanego ustawienia, przywołane ustawienia mogą nie mieć wpływu.