Wyśw.ob.z okr.godz.

Obrazy można odtwarzać, podając datę i godzinę ich zarejestrowania.

  1. MENU (Odtwarzanie) → [Opcja odtwarz.][Wyśw.ob.z okr.godz.].
  2. Pokrętłem sterowania ustaw datę i godzinę zarejestrowania obrazu do odtworzenia, a następnie naciśnij środkową część.

    Zostanie odtworzony obraz zarejestrowany określonego dnia o określonej godzinie.

    • Jeżeli nie ma obrazów zarejestrowanych określonego dnia o określonej godzinie, zostanie odtworzony obraz z najbliższą datą i godziną zarejestrowania.

Uwaga

  • W przypadku wykonania polecenia [Wyśw.ob.z okr.godz.] podczas odtwarzania obrazów w grupie, zostanie odtworzony obraz z najbliższą datą i godziną zarejestrowania w danej grupie.
  • Za datę i godzinę zarejestrowania filmu przyjmuje się moment rozpoczęcia nagrywania.