STER.PRZEZ HDMI

Po podłączeniu opisywanego produktu do odbiornika telewizyjnego za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie) opisywanym produktem można sterować, kierując pilota telewizora w stronę odbiornika telewizyjnego.

  1. MENU (Ustawienia) → [Wyjście zewn.][STER.PRZEZ HDMI] → odpowiednie ustawienie.
  2. Podłącz opisywany produkt do telewizora.

    Wejście telewizora zostanie przełączone automatycznie i obrazy na opisywanym produkcie będą wyświetlane na ekranie telewizora.

    • Sposób obsługi zależy od używanego telewizora. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do odbiornika telewizyjnego.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Opisywany produkt można obsługiwać z poziomu pilota telewizora.
WYŁ.:
Opisywanego produktu nie można obsługiwać z poziomu pilota telewizora.

Uwaga

  • Po podłączeniu opisywanego produktu do telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI, dostępne opcje menu są ograniczone.
  • Jeżeli opisywany produkt reaguje w sposób niepożądany na sygnały z pilota telewizora, ustaw w pozycji [STER.PRZEZ HDMI] opcję [WYŁ.].