Krok ekspozycji (zdjęcie/film)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Można dobrać przyrost zmiany wartości czasu otwarcia migawki, przysłony i kompensacji ekspozycji.

  1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Kompens. eksp.][Krok ekspozycji] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

0,5 EV / 0,3 EV