Wyb.na urz.f.i wyś. (przesyłanie do smartfona)

Można przesyłać obrazy do smartfona, wybierając je w aparacie.

Aby sparować aparat ze smartfonem, należy wcześniej zapoznać się z częścią zatytułowaną „Parowanie aparatu ze smartfonem (Poł. ze smartfonem) ”.


Poniżej przedstawiono procedurę przesyłania obrazu aktualnie wyświetlanego w aparacie.

 1. MENU (Sieć) → [Łąc./Zd.ste.PC][Wyb.na urz.f.i wyś.][Rozmiar wysył. obr.], [Cel wysył.RAW+J/H] i [Cel wysyłania] → żądane ustawienie.
 2. Na ekranie odtwarzania wyświetl obraz, który ma być przesłany.
 3. MENU (Sieć) → [Łąc./Zd.ste.PC][Wyb.na urz.f.i wyś.][Wyślij][Ten obraz].
  • Ekran [Wyślij] można także wyświetlić naciśnięciem przycisku (Wysyłanie do smartfona).
 4. Uruchom aplikację Creators’ App na smartfonie.

  Pojawi się komunikat informujący o rozpoczętym transferze.

 5. W smartfonie wybierz opcję [OK].
  Obraz zostanie przesłany do smartfona.
  • Po przesłaniu obrazu na ekranie aparatu pojawi się ikona (przesłany).
  • Można przesyłać kilka obrazów jednocześnie, wybierając inne ustawienie niż [Ten obraz] w sekcji [Wyślij].

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Wyślij:
Wybieranie obrazów i przesyłanie ich do smartfona. ([Ten obraz] / [Wszystkie obr. w tej gr.] / [Wszystkie z tą datą] / [Przefiltrowane obrazy] / [Wiele obrazów])
 • Wyświetlane opcje zależą od wybranego w aparacie trybu wyświetlania.
 • Jeśli wybrano opcję [Wiele obrazów], zaznacz odpowiednie obrazy przy użyciu środkowej części pokrętła sterowania, po czym naciśnij MENU → [Enter].
Rozmiar wysył. obr.:
Wybieranie rozmiaru zdjęć przesłanych do smartfona. Można przesłać plik JPEG/HEIF w oryginalnym rozmiarze lub plik JPEG/HEIF odpowiadający ustawieniu 2M. ([Oryginał]/[2M])
Cel wysył.RAW+J/H:
Wybór rodzaju pliku w przypadku obrazów przeznaczonych do przesłania do smartfona, gdy są one zapisywane przy ustawieniu [RAW & JPEG] lub [RAW & HEIF] w pozycji [Format pliku] w sekcji [Ust. jakości obrazu]. ([JPEG i HEIF]/[RAW]/[RAW+J i RAW+H])
Cel wysyłania:
Określanie, czy do smartfona ma być przesyłany film proxy o niskiej przepływności, czy też oryginalny film o wysokiej przepływności. ([Tylko proxy]/[Tylko oryginał]/[Proxy & oryginał])
Wybór opcji [Tylko proxy] pozwala szybciej przesyłać filmy niż w przypadku przesyłania oryginalnych filmów.


Filtrowanie przesyłanych obrazów (Przefiltrowane obrazy)

Obrazy do przesłania można filtrować według poniższych kryteriów:

 • Grupa docelowa: [Ta data] / [Ten nośnik]
 • Zdjęcia/Filmy: [Wszystkie] / [Tylko zdjęcia] / [Tylko filmy]
 • Obraz doc.(Klasyfik.): []-[], []
 • Film docelowy (): [Wszystkie] / [Tyl.filmy Shot Mark]
 • Obr. docel. (chron.): [Wszystkie] / [Tylko chron. obrazy]
 • Status przesyłania *: [Wszystkie] / [Tylko nieprzesłane]

  *Obrazy przesyłane przez ich zaznaczenie na smartfonie są traktowane jak jeszcze nie przesłane.

Uwaga

 • W przypadku obrazów przesyłanych przez ich zaznaczenie na smartfonie, ikona (przesyłany) nie będzie wyświetlana.
 • W zależności od smartfona przesłany film może nie zostać odtworzony prawidłowo. Na przykład film może nie być odtwarzany płynnie lub może wystąpić brak dźwięku.
 • W zależności od formatu zdjęcia, filmu, filmu w zwolnionym tempie lub filmu w szybkim tempie może nie być możliwe jego odtworzenie na smartfonie.
 • Gdy opcja [Tryb samolotowy] jest ustawiona na [WŁ.], nie można połączyć urządzenia i smartfonu. Ustaw [Tryb samolotowy] na [WYŁ.].