Tryb połączenia USB

Wybór metody nawiązywania połączenia przez USB, gdy aparat jest podłączony na przykład do komputera.

  1. MENU (Ustawienia) → [USB][Tryb połączenia USB] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Wybr. po podł.:
Po każdorazowym podłączeniu przewodu USB do aparatu wybierz jeden z poniższych trybów. ([Prz.st.na żywo (Prz.str.USB)], [Przesyłanie obrazu (MSC)], [Przesyłanie obrazu (MTP)] lub [Zd. fot. (Zdalne sterow. PC)])
Przes. str. USB:
Transmisja strumieniowa USB przez podłączony komputer lub smartfon.
Pam.mas.(MSC):
Nawiązywanie połączenia pamięci masowej podczas podłączania aparatu do, na przykład, komputera .
Po podłączeniu aparatu do komputera lub innego urządzenia USB aparat jest rozpoznawany jako dysk wymienny i można przesyłać pliki z aparatu.
MTP:
Nawiązanie połączenia MTP między aparatem, a komputerem i innymi urządzeniami USB.
Po podłączeniu aparatu do komputera lub innego urządzenia USB aparat jest rozpoznawany jako urządzenie multimedialne i można przesyłać zdjęcia/filmy z aparatu.
  • Karta pamięci w gnieździe karty pamięci 1 stanowi lokalizację docelową dla tego połączenia.
Zdalne sterow. PC:
Wykorzystywanie programu Imaging Edge Desktop (Remote) do sterowania opisywanym produktem z poziomu komputera, włączając w to takie funkcje jak rejestrowanie obrazów i ich zapisywanie na komputerze.