Automatyczne obracanie zarejestrowanych obrazów (Obrót ekranu)

Wybór orientacji przy odtwarzaniu zarejestrowanych obrazów.

  1. MENU (Odtwarzanie) → [Opcja odtwarz.][Obrót ekranu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Automatyczne:
Po obróceniu aparatu wykrywa on ustawienie pionowe i poziome oraz wyświetla odtwarzany obraz zgodnie z orientacją.
Ręczny:
Obrazy zarejestrowane w pionie są wyświetlane pionowo. W przypadku ustawienia orientacji obrazu za pomocą funkcji [Obróć], obraz zostanie odpowiednio wyświetlony.
WYŁ.:
Obrazy są zawsze wyświetlany w poziomie.

Uwaga

  • Filmy zarejestrowane pionowo są podczas odtwarzania filmu odtwarzane w poziomie.