Ust. zdal. fotografow.

Konfigurowanie ustawień w przypadku obrazów zapisanych podczas zdalnego rejestrowania za pomocą smartfona lub komputera.

  1. MENU (Sieć) → [Łąc./Zd.ste.PC][Ust. zdal. fotografow.] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Miej. doc. zapisu zdj.:
Ustawianie docelowego miejsca zapisu. ([Tylko miej. docel.]/[M.docel.+Urz.foto.]/[Tylko urz. fotograf.])
Rozmiar zapis. obr.:
Wybór rozmiaru pliku obrazów przesyłanych do smartfona lub komputera, gdy w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.] ustawiono opcję [M.docel.+Urz.foto.]. Można przesłać plik JPEG/HEIF w oryginalnym rozmiarze lub plik JPEG/HEIF odpowiadający ustawieniu 2M. ([Oryginał]/[2M])
Zapisz obraz RAW+J:
Wybór typu plików w przypadku obrazów do przesłania do smartfona lub komputera, gdy w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.] ustawiono opcję [M.docel.+Urz.foto.], a w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [RAW & JPEG]. ([RAW & JPEG]/[Tylko JPEG]/[Tylko RAW])
Zapisz obr. RAW+H:
Wybór typu plików w przypadku obrazów do przesłania do smartfona lub komputera, gdy w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.] ustawiono opcję [M.docel.+Urz.foto.], a w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [RAW & HEIF]. ([RAW & HEIF]/[Tylko HEIF]/[Tylko RAW])
Rozmiar zapis. JPEG/Rozmiar zapis. HEIF:
Opcja ta służy do sortowania i zapisu obrazów JPEG/HEIF o różnej jakości i różnych rozmiarach w gnieździe 1 i w gnieździe 2 po ustawieniu w pozycji [Nośnik nagrania] opcji [Sortuj nagryw.]. Spośród różnych rozmiarów obrazu zapisywanego w gnieździe 1 i w gnieździe 2 można wybrać, czy obraz o większym lub mniejszym rozmiarze będzie przesyłany do smartfona lub komputera, gdy w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.] ustawiono opcję [Tylko miej. docel.] lub [M.docel.+Urz.foto.]. ([Duży rozmiar]/[Mały rozmiar])

Uwaga

  • Po włożeniu do aparatu karty pamięci, na której nie można nagrywać, nie można rejestrować zdjęć nawet po ustawieniu w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.] opcji [Tylko urz. fotograf.] lub [M.docel.+Urz.foto.].
  • Gdy wybrano opcję [Tylko urz. fotograf.] lub [M.docel.+Urz.foto.] w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.] i w aparacie nie ma karty pamięci, migawka nie zostanie zwolniona, nawet jeśli w pozycji [Wyzwal. bez karty] ustawiono opcję [Aktywne].
  • Gdy w aparacie jest wyświetlane zdjęcie, nie można zdalnie rejestrować obrazów przy użyciu smartfona lub komputera.
  • Opcję [Zapisz obraz RAW+J] i [Zapisz obr. RAW+H] można ustawić tylko po wybraniu w pozycji [Format pliku] w sekcji [Ust. jakości obrazu] opcji [RAW & JPEG] lub [RAW & HEIF].