Klasyfikacja

Nagranym obrazom można przypisać oceny w skali liczby gwiazdek ( - ), które ułatwią znalezienie obrazów.

  1. MENU(Odtwarzanie) → [Zaznacz./Notatka][Klasyfikacja].
    Pojawi się ekran wyboru oceny obrazu.
  2. Naciśnij lewą/prawą stronę pokrętła sterowania, aby wyświetlić obraz, któremu chcesz przypisać ocenę, a następnie naciśnij środek.
  3. Wybierz poziom (Klasyfikacja), naciskając lewą/prawą stronę pokrętła sterowania, a następnie naciśnij jego środek.
  4. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć pracę z ekranem klasyfikacji.


Ocenianie podczas wykonywania zdjęć

Używając polecenia [Us.prz.Włas./pok.] przypisz wcześniej do żądanych przycisków funkcje od [Dodaj Klasyfik. ()] do [Dodaj Klasyfik. ()] i naciśnij przyciski ustawień własnych po zrobieniu zdjęcia. Ocenę można ustawić w ostatnio zrobionemu zdjęciu.

  • Ocen nie można ustawiać podczas nagrywania filmów.

Wskazówka

  • Oceny możesz również przypisać podczas wyświetlania obrazów za pomocą przycisku ustawień własnych. Przypisz wcześniej funkcję [Klasyfikacja] do odpowiedniego przycisku poleceniem [Ust. Prz. Własne], po czym naciśnij przycisk ustawień własnych podczas odtwarzania obrazu, do którego chcesz przypisać ocenę. Poziom (Klasyfikacja) zmienia się po każdorazowym naciśnięciu przycisku ustawień własnych.
  • Podając oceny przy korzystaniu z funkcji [Ust.przej.między obr.], można szybko odnaleźć właściwy obraz.