Logo certyfikatu (tylko w przypadku niektórych modeli)

Wyświetla niektóre symbole certyfikacji urządzenia.

Ta funkcja jest dostępna tylko w produktach sprzedawanych w niektórych krajach lub regionach.

  1. MENU(Ustawienia) → [Opcja ustawień][Logo certyfikatu].